Jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności za środowisko i za naszych pracowników

 

 

 

Sumienność gwarantuje najwyższy poziom bezpieczeństwa

 

Na firmie produkcyjnej jaką jest FIR Fulda ciąży szczególna odpowiedzialność za środowisko. Aktywnie działamy na rzecz wdrożenia programu ekologicznie zrównoważonej przyszłości. Jesteśmy w pełni świadomi tej odpowiedzialności i ściśle przestrzegamy przepisów związanych z gospodarką odpadami oraz emisją CO2. Prowadzimy ciągłe działania mające na celu zmniejszanie poziomu zanieczyszczeń. Substancje chemiczne, których używamy są starannie poddawane kontroli jakościowej  i środowiskowej.

 

 

Liczymy na Ciebie dla lepszej wspólnej przyszłości

 

Tylko odpowiednio przeszkolony zespół jest w stanie zapewnić warunki produkcji bezpiecznej dla środowiska. Z tego powodu wszyscy nasi pracownicy regularnie uczestniczą w szkoleniach z zakresu bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

 

 

FIR FULDA S.R.L.

Corso Moncenisio 51
10057 Sant'Ambrogio (TO)
Italy

Phone+39 011 9324111
Fax+39 011 9399440

info@fir-fulda.com
www.fir-fulda.com